วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

การเรียนการสอน

การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ นักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประเมินชิ้นงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 /2563
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลาง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสต์ (สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์)
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
จัดกิจกรรม Safe Internet ส่งเสริมให้นักเรียนท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
รับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 2 /2562
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการกลาง ในการสอบกลางภาค
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
    • 1
    • 2
Categories