วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

การพัฒนาตนเอง

การอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้งาน google application ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.64 โดย GEG APAC THAILAND
ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง ภัยจากบุหรี่และกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.
เกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟัง การแถลงผลงานวิชาการ เรื่อง New Gen Morality สะท้อน…ความดีในวิถีโรงเรียนสุจริต
ผ่านกิจกรรม “การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น” เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand
ผ่านการอบรมโครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ผ่านการอบรมโครงการ OBEC 2021 WEBINAR 17-21 พฤษภาคม 2564
ร่วมอบรม GEG Thailand Live Event 2-3 May 2021
เข้าร่วมการประชุม วทร.24 Online จัดโดย สสวท.
ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ผ่านการอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.4 รุ่นที่ 1
Categories