วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

สื่อการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.5

สื่อการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.5 รายวิชาเพิ่มเติม

ประกอบไปด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้
สื่อการสอน (เพาเวอร์พอยต์)
เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด

สื่อการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.5
สื่อการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.5

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต