วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2563

1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2563

1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2563

2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2563

2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2563
Tag Cloud
DLTV ITA Online KidBright การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ประเมินครู ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู