วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

แอปพลิเคชัน ZipGrade โปรแกรมตรวจข้อสอบที่ครูไม่ควรพลาด

21 มี.ค. 2564
6756

แอปพลิเคชัน ZipGrade โปรแกรมตรวจข้อสอบที่ครูไม่ควรพลาด

แอปพลิเคชัน ZipGrade  โปรแกรมตรวจข้อสอบที่ครูไม่ควรพลาด
แอปพลิเคชัน ZipGrade โปรแกรมตรวจข้อสอบที่ครูไม่ควรพลาด

ZipGrade เป็นโปรแกรมใช้ตรวจข้อสอบตอบแบบปรนัยที่แสดงผลตรวจทันที ซึ่งช่วยลดภาระงานและ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนอย่างมาก สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรือ tablet ในการสแกนเพื่อ ตรวจค าตอบ โดยใช้ปากกาสีแดง สีน ้าเงินและดินสอด าฝนค าตอบในกระดาษคำตอบได้ ประมวลผลต่อ 1 แผ่น รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

1)  ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา(tablet) เปิดเข้าไปในPlayStoreเพื่อDownloadโปรแกรม ZipGrade

2)  สมัครเข้าใช้งานผ่าน Appliation ZipGrade ทางโทรศัพท์มือถือ หรือ tablet หรือ เว็บไซด์ www. ZipGrade.com โดย
– กดเข้า ไปใน New User
– สมัครโดยใส่ E-mail , Password , Confirm Password 
– กดปุ่ม Register New User

ข้อดีของการใช้โปรแกรม ZipGrade

คือ ใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว แสดงคะแนนทันทีหลังสแกนกระดาษคําตอบ มีความแม่นยําถูกต้อง ใช้เวลา ตรวจน้อยเมื่อเทียบกับการตรวจด้วยมือ

ข้อเสนอแนะการใช้โปรแกรมZipGradeในการตรวจข้อสอบเพื่อป้องกันการตรวจข้อสอบผิดพลาด

1. การเตรียมกระดาษคําตอบควรถ่ายสําเนาจากต้นฉบับ ไม่ควรถ่ายสําเนาจากตัวสําเนาหลายๆครั้งเนื่องจากถ้ามีจุดดําหรือขีดดําในวงกลม เครื่องจะตรวจเป็นคําตอบถูก แต่ความจริงตอบผิด – ถ้าสี่เหลี่ยม 4 จุดที่เป็นกรอบ สี่ด้านในกระดาษคําตอบถ้าไม่ชัด ไม่สามารถสแกนคําตอบได้

2. แจ้งให้นักศึกษาทราบเรื่องไม่เขียนนามสกุณลยเข้าไปที่สี่เหลี่ยม 4 จุดที่เป็นกรอบด้านบนเนื่องจากเครื่องไม่สามารถตรวจข้อสอบได้ จนกว่าจะลบสิ่งที่เขียนเลยเข้ามาในกรอบ

3. ในการสแกนกระดาษคําตอบ ควรเลือกมุมแสงที่พอดีที่ได้รับแสงไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป และไม่มีแสงสะท้อนขณะสแกนกระดาษคําตอบ เนื่องจากไม่สามารถสแกนคําตอบได้

4. ควรตรวจทานกระดาษคําตอบหลังตรวจข้อสอบของนักศึกษาในกรณีฝนตอบ 2 ตัวเลือกในข้อเดียวกัน เครื่องตรวจถูกหรือผิด เนื่องจากพบว่าเครื่องตรวจว่าถูกเพราะตอบถูกมา 1 ตัวเลือก

5. ควรสุ่มตรวจสอบความแม่นยําของการตรวจข้อสอบทุกครั้ง

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต