วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมงานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

03 ม.ค. 2564
14417

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมงานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมงานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมงานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

https://drive.google.com/file/d/1lu-LYEjn6ELyplQtFEhsG8hJOQy7GvWn/view?usp=sharing

2. ศึกษาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้น ป.4/2

https://drive.google.com/file/d/1lS8R4RjxhAlJY0-YK329j_WNvFiHIDQe/view?usp=sharing

3. การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น

https://drive.google.com/file/d/1zdR7OM-_uq0ZWeeq3Fj9sSl_KEHjdi93/view?usp=sharing

4. การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2

https://drive.google.com/file/d/1eWUr_w8wKFRiPo9vNQmgX2OymMiyerUd/view?usp=sharing

5. การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม

https://drive.google.com/file/d/14cygMcXPrd4wb305jSQSytNVt4LuCc0h/view?usp=sharing

6. การเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน

https://drive.google.com/file/d/11Eo8I3o7szM4y5cwqMIjfkO9Rlg8RtpJ/view?usp=sharing

7. ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Fg8jDS83p3m6QQSdOWv78p8UMMtmF_9e/view?usp=sharing

8. พัฒนาการทางสังคม
ปลูกฝังค่านิยม และความรับผิดชอบ

https://drive.google.com/file/d/1DrB0yM8HA8G52FXnrJGEhnwCrukZufd0/view?usp=sharing

9. การฝึกวินัยการทิ้งขยะให้ลงถัง

https://drive.google.com/file/d/19L4FIFomT9kb9vy2BtmNiVwYY4Irg2ew/view?usp=sharing

10. การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง

https://drive.google.com/file/d/16io5hpIUEvAXSaGYXoHU4cDL-Mzbi2Eq/view?usp=sharing

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl?usp=sharing

ขอบคุณที่มา : https://krustation.com/

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต