[2563] การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model

ใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) จัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดไมโครบิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สร้างชิ้นงานนวัตกรรม และมีทักษะการนำเสนอ เป็นแบบอย่างกับนักเรียนคนอื่น/โรงเรียนอื่นได้

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CBL Model

สุเมธ ราชประชุม

ครูสุเมธ ราชประชุม

เรื่องราวล่าสุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *