วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV

1.ทีวีดิจิตอล

2.โทรทัศน์ดาวเทียม/IPTV

3. เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th

4. Youtube Channel ครูตู้ DLTV

5. แอปพลิเคชัน DLTV

6.แอปพลิเคชัน Loox TV (แนะนำ)

ตารางเรียน

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เช็คชื่อ/ลงเวลาเรียน

เช็คชื่อคลิกที่นี่

***เปิดให้ลงชื่อเวลา 11.00น. เป็นต้นไป เมื่อลงชื่อเสร็จนักเรียนจะได้รับลิงก์เข้าโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดที่ https://zoom.us/download#client_4meeting

Tag Cloud
Active Learning DLTV KidBright Micro:bit Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเรียนการสอนทางไกล ค่ายคุณธรรม งานประกันคุณภาพ งานแผน จัดตามรางสอน ทำบุญ นวัตกรรม ประกวด ประชุม ประชุมทางไกล ประชุมผู้ปกครอง ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง ระยะห่างทางสังคม รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิดีโอ วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ องงค์กรคุณธรรม อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบ ไซเบอร์