ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV

1.ทีวีดิจิตอล

2.โทรทัศน์ดาวเทียม/IPTV

3. เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th

4. Youtube Channel ครูตู้ DLTV

5. แอปพลิเคชัน DLTV

6.แอปพลิเคชัน Loox TV (แนะนำ)

ตารางเรียน

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เช็คชื่อ/ลงเวลาเรียน

เช็คชื่อคลิกที่นี่

***เปิดให้ลงชื่อเวลา 11.00น. เป็นต้นไป เมื่อลงชื่อเสร็จนักเรียนจะได้รับลิงก์เข้าโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดที่ https://zoom.us/download#client_4meeting

Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู