วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5/1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ช่องทางการรับชม DLTV

1.ทีวีดิจิตอล

2.โทรทัศน์ดาวเทียม/IPTV

3. เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th

4. Youtube Channel ครูตู้ DLTV

5. แอปพลิเคชัน DLTV

6.แอปพลิเคชัน Loox TV (แนะนำ)

ตารางเรียน

ช่องทางการรับชม DLTV การเรียนการสอนทางไกล ม.5 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เช็คชื่อ/ลงเวลาเรียน

เช็คชื่อคลิกที่นี่

***เปิดให้ลงชื่อเวลา 11.00น. เป็นต้นไป เมื่อลงชื่อเสร็จนักเรียนจะได้รับลิงก์เข้าโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดที่ https://zoom.us/download#client_4meeting

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต