วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

31 มี.ค. 2564
405

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โดยคณะกรรมการ ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผอ.สง่า โพธิ์กลีบ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูพรรณภา โพธิ์หลำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต