วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM

12 ก.พ. 2564
87

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากบริษัททรู

ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM
ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM
ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM
ร่วมรับฟังการนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้จาก True VROOM

Tag Cloud
DLTV ITA Online KidBright การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ประเมินครู ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู