ร่วมกิจกรรม Cristmas Party&Happy New Year 2020 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

28 ธ.ค. 2562
191

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรม Cristmas Party&Happy New Year 2020 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงของนักเรียน แจกของขวัญจากคณะครู และแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่

Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู