วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

รับมอบหมายถ่ายภาพกิจกรรม และกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาภายใน

28 พ.ย. 2562
529

เมื่อวันที่27-28 พฤศจิกายน 2562 รับมอบหมายถ่ายภาพกิจกรรม และกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2562

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต