วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข

16 มิ.ย. 2564
470

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คณะ 

– ภาคเช้ารับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข

– ภาคบ่ายรับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาค และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในเรียนที่ 1/2564 แจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปีการศึกษา 2564   โดยทางคณะผู้นิเทศได้ให้คำแนะนำในการจัดรูปแบบการสอนให้ได้เรียนรู้ครบตามตัวชี้วัดในหลักสูตร

รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข
รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข
Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต