ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563

03 ธ.ค. 2563
9

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกวันพฤหัสบดี มีหน้าที่คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ในช่วงเช้า และดูแลนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563
Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู