วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher

Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่กำหนดเวลาเรียนเองได้และไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สอนสามารถเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในด้านการศึกษาได้แบบไม่จำกัด ลองดูตัวอย่างบทเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

 

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต