เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher

Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่กำหนดเวลาเรียนเองได้และไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สอนสามารถเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในด้านการศึกษาได้แบบไม่จำกัด ลองดูตัวอย่างบทเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของ Apple และผ่านการรับรองเป็น Apple Teacher

 

Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู