วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ผ่านกิจกรรม “การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น” เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านกิจกรรม “การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น” เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand

ผ่านกิจกรรม "การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น" เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand
ผ่านกิจกรรม “การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น” เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand
ผ่านกิจกรรม "การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น" เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand
ผ่านกิจกรรม “การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น” เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กับ Coding Thailand

ร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://codingthailand.org

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต