วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564

ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล

ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (13 เมษายน 2564)

บทเรียนนี้เข้าใจถึง สิทธิ หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เนื้อหาที่สำคัญระดับพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตในยุควิถีใหม่

สามารถนำเก็บในแฟ้มสะสมงานของตนเองได้ โดยเทียบผลการเรียนขนาด 0.5 หน่วยกิต หรือเทียบการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักเรียน 8 สัปดาห์ ๆ ละหนึ่งชั่วโมง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล

เข้าเรียนที่ https://learningdq-dc.ku.ac.th/

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต
2 ความคิดเห็น
นางสาวภัทรนันท์​ เวชชศาสตร์ เมื่อ เมษายน 13, 2564 10:39 am

อบรมชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัลแล้วค่ะ​ แต่ไม่สามารถโหลดไฟล์เกียรติบัตรได้ทั้งของเรา​ และเพื่อน​ จะทำอย่างไรคะ

นางสาวเตือนใจ ทองดี เมื่อ เมษายน 13, 2564 10:39 am

เป็นเนื้อหาที่ดีมากคะ