ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  1. แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)
  2. กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
  3. กิจกรรมที่ 2 การทำงานแบบมีทางเลือก วนซ้ำ และฟังก์ชัน
  4. กิจกรรมที่ 3 ลิสต์
  5. กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้งานไพทอน
  6. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขด้วย tkInter
ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ผ่านการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

สุเมธ ราชประชุม

ครูสุเมธ ราชประชุม

เรื่องราวล่าสุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *