วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ผ่านการอบรมโครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านการอบรมโครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด

ผ่านการอบรมโครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ผ่านการอบรมโครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต