วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

กิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019

กิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนหญิงไทย ตระหนักถึงศักยภาพของตนผ่านการแข่งขันการใช้ทักษะดิจิทัล สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ไมโครซอฟท์นำ micro : bit เข้ามาใช้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

Tag Cloud
Active Learning Coding DLTV google KidBright การทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 กีฬาภายใน กีฬาสี ครูดีของแผ่นดิน คุรุสภา ค่ายลูกเสือ งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันครู วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต