กิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019

กิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนหญิงไทย ตระหนักถึงศักยภาพของตนผ่านการแข่งขันการใช้ทักษะดิจิทัล สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ไมโครซอฟท์นำ micro : bit เข้ามาใช้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

Tag Cloud
Active Learning DLTV ITA Online KidBright Safe Internet Social Distancing การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 การเมือง การเรียนการสอนทางไกล งานประกันคุณภาพ งานเกษียณอายุราชการ ทำบุญ นิเทศชั้นเรียน ประชุม ประวัติศาสตร์ ประเมิน ปีใหม่ พอเพียง มุทิตาสักการะ ระยะห่างทางสังคม รับนักเรียน รางวัล รายงานประจำปี ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันพ่อแห่งชาติ วิจัยในชั้นเรียน วิทยาการคำนวณ ศิลปหัตถกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระปกเกล้า สพฐ สมศ สสวท สื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ห้วยกรดเกมส์ อบรม อบรมออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนสุจริต ไหว้ครู