วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 5 และ 6 และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2561 ผ่านระบบออนไลน์ http://cse-elearning.obec.go.th

การอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 5 และ 6 และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2561 ผ่านระบบออนไลน์ http://cse-elearning.obec.go.th

สุเมธ ราชประชุม

ครูสุเมธ ราชประชุม

เรื่องราวล่าสุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *